Offshore Beslutninger Under Press

Click here for the full English text…

Flere har bedt om en dansk appetitvækker til CoRep programmet om “Leadership for Safety”, der fortrinsvist er beskrevet på engelsk. Nedenstående har ligget længe som draft; der gør den ingen gavn, så her er de forhåndværende noter…

Helt overvejende handler det om at styrke “ledelse og beslutninger under pres“.

En Company Representative (CoRep) fra DONG Exploration & Production (DONG E&P), har den økonomisk tungtvejende og juridisk ansvarspådragende tilsynspligt kun få minutter efter han eller hun er trådt ud af helikopteren et sted ude i Nordsøen.

Selvsamme CoRep skal overskue en meget kompleks operation, hvor indkøbte tekniske ekspertiser, system- og rig-ejere skal arbejde sammen for at sikre en sikker og produktiv hverdag. Alt sammen under pres, ikke blot økonomisk med en produktionsomkostning på op til 250.000 kr. timen, men også ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, hvor de danske felter arbejder med et stadigt større geologiske og varmemæssige spændinger i undergrunden.

Der har altid været brand- og sikkerhedsøvelser. Med CfLs målrettede indsats trykprøver DONG E&P nu også det ledelsesmæssige beredskab og sikrer, at såvel overblik som kommunikation og beslutninger forløber bedst muligt, når det hele ramler sammen i en uforudset begivenhed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: